Vragen over financieringsconstructies

18-11-2019

De laatste tijd hebben we bij LECSO een aantal vragen gekregen over de financieringsconstructies voor (v)so-leerlingen die niet in overeenstemming waren met de bekostigingsvoorwaarden.

“Hoewel met deze constructies in sommige gevallen wordt beoogd de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren of onderwijskundige knelpunten op te lossen, is er volgens het ministerie sprake van onrechtmatige situaties”, aldus de Inspectie van het Onderwijs.

Het blijkt in de praktijk vaak lastiger dan gewenst om voor leerlingen een passende onderwijsplek te vinden.
Lees hier het bericht van de Inspectie van het Onderwijs. (is ook als bijlage toegevoegd.)
Lees hier de brochure: Wat moet en wat mag in het voortgezet speciaal onderwijs (vso).