VSO leerlingen: onderwijs tot einde schooljaar waarin zij 20 jaar worden

16-10-2020

Samenwerkingsverbanden gaan verschillend om met het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor vso-leerlingen boven de 16 of 18 jaar zo bleek deze week uit verschillende berichten in de media. Minister Arie Slob (Onderwijs) wees samenwerkingsverbanden er begin dit jaar al op dat vso-leerlingen onderwijs mogen blijven volgen tot het einde van het schooljaar waarin zij 20 jaar worden.

In een brief aan de samenwerkingsverbanden scheef minister Slob dat dit geregeld is in de Wet op expertisecentra. Hij laat de samenwerkingsverbanden weten dat een afweging gemaakt moet worden per leerling op basis van de ondersteuningsbehoefte. De leeftijdsgrens is echter niet absoluut. Een leerling mag het vso eerder verlaten of zelfs langer blijven als de Onderwijsinspectie hier een ontheffing voor geeft. In overeenstemming met de ouders moet een afweging worden gemaakt die past bij de ontwikkeling van de leerling.