VVA? nog 3 weken om gegevens aan te leveren!

Verplichte aanlevering gegevens vóór 1 februari

Vo-scholen (vmbo, pro, vso en vavo) en mbo-instellingen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks tussen 1 oktober en 1 februari gegevens aan te leveren over de leerlingen die naar verwachting naar het mbo overstappen. Met de VVA (Voorziening Vroegtijdig Aanmelden) kunt u dit op een veilige manier digitaal doen.

600 deelnemers Kennisnet VVA-webinar

Op 13 december heeft Kennisnet in samenwerking met de VO-raad een webinar ‘Aan de slag met VVA’ georganiseerd. Twee leveranciers van leerlingadsministratiesystemen (LAS) hebben hieraan meegewerkt. Centraal stonden de vragen en zorgen van scholen die de projectgroep VVA in de weken voorafgaand aan het webinar hadden opgehaald.

In het algemene gedeelte van het webinar stond het doel en de werking van VVA centraal. In de deelsessies lieten Magister en Somtoday zien hoe scholen binnen hun vertrouwde LAS-omgeving aan de slag kunnen gaan met VVA.

Aan de slag met VVA

Informatie over aansluiten en gebruik van VVA hebben we voor u gebundeld zodat u voor 1 februari gegevens van naar het mbo overstappende leerlingen kunt aanleveren:

  • Voor praktische informatie over het aansluiten van VVA  vindt u bij Kennisnet:  https://bit.ly/3ekXrFu .
  • Alle webinar presentaties en vragen en antwoorden kunt u teruglezen op www.vo-raad.nl
  • Voor meer informatie over VVA kunt u contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33.