Waardepapier schooldiploma

02-02-2021

Deze waardepapieren zijn niet meer te bestellen via Sectorraad GO.

Wij zijn door onze voorraad waardepapier heen.

Vanaf juni 2014 hebben wij onze leden kunnen voorzien van het waardepapier c.q. getuigschrift. Vanaf heden kunt u het waardepapier bestellen via DUO. 

Volledigheidshalve hebben wij de link van DUO om het waardepapier toegevoegd. En de link naar het bestelformulier.

Tevens de link naar de modellen voor de diploma’s (zie bijlage B en C).

Zie ook de link op de website van OCW: Uittreksel Mijn diploma’s controleren. Mijn diploma’s is een digitaal register waarin de meeste Nederlandse diploma’s staan geregistreerd. 

Zie ook meer informatie vanuit de expertisegroep VSO schooldiploma en Diplomering in het VSO: Schooldiploma voor de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding.