Waarderingskader voor besturen

30-11-2021

In het nieuwe onderzoekskader, dat per 1 augustus 2021 van kracht is geworden, is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen wat zij beoordelen op bestuursniveau en wat op schoolniveau. Voor besturen kijken zij naar het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie. Wat dit inhoudt is samengevat in een animatie.

Bronvermelding: Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OCW.

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs kun je ook deze animatie bekijken.