Wegwijzer Seksuele Intimidatie

15-04-2022

De wegwijzer seksuele intimidatie op het werk leidt je in drie stappen naar een passende aanpak van seksuele intimidatie.

De Wegwijzer Seksuele Intimidatie op het werk is erop gericht het slachtoffer, de omstanders en de leidinggevende/HR-medewerker te helpen bij het (h)erkennen van seksuele intimidatie en hun handvatten te geven om seksuele intimidatie op het werk aan te pakken.

BRON