Welbevinden; kenniscommunity

27-03-2023

De kenniscommunity biedt scholen in het funderend onderwijs (leraren, schoolleiders en bestuurders) een plek waar zij praktijkkennis kunnen vinden en delen over de interventies uit de menukaart, met waar mogelijk een koppeling naar beschikbare wetenschappelijke kennis.

Daarnaast maakt de kenniscommunity het mogelijk ervaringen en praktijkkennis te delen over de effectieve interventies en de implementatie daarvan in de praktijk.

Deze kenniscommunity wordt vormgegeven door de PO-Raad, Vo-Raad, het lerarencollectief, platform VVVO, AVS, sectorraad GO, sectorraad Pro, stichting platforms VMBO, federatie van onderwijsvakorganisaties, de AOb en CNV Onderwijs.

OCW steunt de kenniscommunity financieel, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Op onderwijskennis.nl heeft NRO bij de thema’s van het NPO relevante kennis verzameld, zij zijn ook betrokken bij de kenniscommunity.

Op de kenniscommunity staat een thema centraal, gebaseerd op de menukaart van NPO.

Vervolgens ontwikkelen de partijen activiteiten die aansluiten bij de specifieke wensen en behoeften van hun eigen achterban. Alle resultaten kun je hier op de kenniscommunity vinden.

Op dit moment staat het thema welbevinden centraal op de kenniscommunity.

In dit kader zijn er in het veld 12 voorbeelden opgehaald op basis van een kader c.q. format. Van vijf mooie voorbeelden is er een Vlog gemaakt:

Wilt u een van de 12 formats inzien dan kunt je dit bij ons opvragen: j.swuste@gespecialiseerdonderwijs.nl