Wijzigingen protocollen SBO/SO en VSO

Thema: Corona

17-12-2020

De protocollen zijn naar aanleiding van de laatst doorgevoerde coronamaatregelen weer aangepast. In de bijlagen de nieuwe versies van 16 december.

Op de website www.lesopafstand.nl is ook altijd de laatste versie van de protocollen te vinden.

Zijn er vragen? Stel ze gerust via info@lecso.nl. Wij horen ze graag.

Documenten

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!