Wijzigingen protocollen sbo/so en vso

21-01-2021

De protocollen zijn opnieuw aangepast. In de bijlagen de nieuwe versies van 21 januari met daarin duidelijk aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Wijzigingen in de protocollen per 21 januari

Wijzigingen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs:

  • II: Het hele hoofdstuk ‘de aanwezigheid van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en externen op school en lesaanbod’ is nader toegespitst op de periode van de lockdown.
  • IV: Gezondheid: de quarantaineregels met betrekking tot reizen naar het buitenland aangepast (vorige wijziging is teruggedraaid).
  • VI : Noodopvang: het onderscheid in opvang voor kinderen met ouders met een cruciaal beroep en de opvang van leerlingen in een kwetsbare positie is nader toegelicht.

Wijzigingen voor voortgezet speciaal onderwijs:

  • II: Het hele hoofdstuk ‘Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod’ is nader toegespitst op de periode van de lockdown.
  • III: Het hele hoofdstuk ‘In en rondom het schoolgebouw’ is aangepast i.v.m. de invoering van 1,5 afstand tussen leerlingen onderling. Ook de richtlijn met betrekking tot het leerlingenvervoer is hierop aangepast.
  • IV: Gezondheid: de quarantaineregels met betrekking tot reizen naar het buitenland aangepast (vorige wijziging is teruggedraaid).
  • VI : Noodopvang: het onderscheid in opvang voor kinderen met ouders met een cruciaal beroep en de opvang van leerlingen in een kwetsbare positie is nader toegelicht.

Op de website www.lesopafstand.nl is ook altijd de laatste versie van de protocollen te vinden.

Zijn er vragen? Stel ze gerust via info@gespecialiseerdonderwijs.nl Wij horen ze graag.

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!