Wils(on)bekwaamheid

09-12-2021

Wilsbekwaamheid heeft te maken met beslissingen over zorg en gezondheid.

Iedereen is wilsbekwaam, tenzij een deskundige arts heeft vastgesteld dat iemand voor een bepaalde beslissing wilsonbekwaam is.

Zie deze sitepagina van VWS voor al je vragen omtrent wils(on)bekwaamheid. Onder andere:

  • Wat is wilsonbekwaamheid?
  • Hoe wordt wilsonbekwaamheid beoordeeld?
  • Wat gebeurt er als een wilsonbekwame cliënt zich verzet tegen zorg?
  • En als de vertegenwoordiger de zorg wel nodig vindt?