Zelftesten informatie OCW

26-11-2021

De telefonische helpdesk (zoals in dit artikel genoemd) is niet meer in gebruik.

OCW beantwoordt de vragen nu via de mail. Scholen kunnen nog steeds zelftesten bij OCW bestellen, via de zelftesten-aanvraagmodule CoTeRo. Scholen hebben een unieke link, gekoppeld aan hun BRIN-nummer. De handreiking voor zelftesten is hier te vinden.

Mocht je als school niet in het bezit zijn van de link, kan deze via CoTeRo worden aangevraagd. Ook hier zal je steeds de laatste informatie kunnen vinden. In de Q&A van OCW versie 27 november is er dit aangegeven over dit onderwerp:

Waar kunnen zelftesten worden besteld?

Zelftesten voor leerlingen en onderwijspersoneel op de scholen kunnen worden aangevraagd in de zelftesten aanvraagmodule CoTeRo. In de vragenmodule van CoTeRo vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Scholen worden in de eerste week van december nader geïnformeerd over de uitbreiding van het zelftestadvies naar immune personen en leerlingen in het po. Voor nu wordt scholen gevraagd om bij het bestellen van zelftesten uit te gaan van het oude beleid (niet-immuun personeel po en vo en niet-immune leerlingen in het vo).