Zelftesten voor het onderwijs vanaf medio april

28-03-2021

Het ministerie van OCW maakte vorige week bekend dat vanaf medio april zelftesten beschikbaar komen voor het onderwijs. De verwachting is dat er snel een brief van OCW uit gaat naar de besturen met meer informatie.

Zoals nu bij ons bekend zal het anders zijn voor het sbo & so (leeftijd primair onderwijs) als voor het vso (leeftijd voorgezet onderwijs). Ook wordt verder nagedacht hoe dit te organiseren voor leerlingen die vanwege hun belemmering niet in staat zijn de test zelfstandig af te nemen. Voorwaarde zal o.a. zijn dat fabrikanten voldoende zelftesten beschikbaar stellen voor het onderwijs.

Met zelftesten worden besmettingen sneller opgespoord en uitbraken zoveel mogelijk voorkomen. De bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht, zoals afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten.

Voor meer informatie zie de site van de VO-raad; let op dit is vanuit het perspectief van de reguliere VO scholen geschreven.