over ons.

LECSO en SBOwerkverband zijn gefuseerd vanaf 1 januari 2021 als één organisatie voor gespecialiseerd onderwijs.

dé organisatie voor gespecialiseerd onderwijs.

Wij vertegenwoordigen schoolbesturen en scholen werkzaam binnen het gespecialiseerd onderwijs. Samen zijn wij verantwoordelijk voor goed onderwijs plus de daarbij horende ondersteuning; voor sbo, so en vso (cluster 3 en 4) in Nederland. Wij maken ons sterk voor 761 scholen en ruim 91.000 leerlingen.

bestuur.


Johan van Triest

Voorzitter Bestuur

info@gespecialiseerdonderwijs.nl
Hennie Loeffen

Bestuurslid, penningmeester

Hans Klaassen

Bestuurslid, secretaris

info@gespecialiseerdonderwijs.nl
Yvette van Hoof

bestuurslid, vice-voorzitter

info@gespecialiseerdonderwijs.nl