over ons.

LECSO en SBOwerkverband zijn gefuseerd vanaf 1 januari 2021 als één organisatie voor gespecialiseerd onderwijs.

dé organisatie voor gespecialiseerd onderwijs.

Wij vertegenwoordigen schoolbesturen en scholen werkzaam binnen het gespecialiseerd onderwijs. Samen zijn wij verantwoordelijk voor goed onderwijs plus de daarbij horende ondersteuning; voor SBO, SO en VSO (cluster 3 en 4) in Nederland. Wij maken ons sterk voor 761 scholen en ruim 91.000 leerlingen.

bestuur.


Geert Diever

Bestuurslid

info@gespecialiseerdonderwijs.nl
Hans Klaassen

Bestuurslid

info@gespecialiseerdonderwijs.nl
Suzanne de Koning

Bestuurslid

info@gespecialiseerdonderwijs.nl
Hinderijke Willemse

Bestuurslid

info@gespecialiseerdonderwijs.nl
Bert Nelissen

Bestuurslid penningmeester

info@gespecialiseerdonderwijs.nl

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!