over ons.

LECSO en SBOwerkverband zijn gefuseerd vanaf 1 januari 2021 als één organisatie voor gespecialiseerd onderwijs.

dé organisatie voor gespecialiseerd onderwijs.

Wij vertegenwoordigen schoolbesturen en scholen werkzaam binnen het gespecialiseerd onderwijs. Samen zijn wij verantwoordelijk voor goed onderwijs plus de daarbij horende ondersteuning; voor sbo, so en vso (cluster 3 en 4) in Nederland. Wij maken ons sterk voor meer dan 800 vestigingen en ruim 100.000 leerlingen.

bestuur.


Johan van Triest

Voorzitter Bestuur. Portefeuille: Afstemmingsoverleggen met partners

info@gespecialiseerdonderwijs.nl
Hennie Loeffen

Bestuurslid, penningmeester. Portefeuilles: Onderwijskwaliteit, inspectie en bedrijfsvoering, Medewerkerstekorten, P&O, Cao en Doelgroepenmodel met afgeleid professionalisering en bekostiging en

info@gespecialiseerdonderwijs.nl
Hans Klaassen

Bestuurslid, secretaris. Portefeuille: Passend/inclusief onderwijs

info@gespecialiseerdonderwijs.nl
Yvette van Hoof

bestuurslid, vice-voorzitter. Portefeuilles: Onderwijs en zorg, Wetenschap en onderzoek en Doelgroepenmodel met afgeleid professionalisering en bekostiging

info@gespecialiseerdonderwijs.nl
Frank van Esch

Bestuurslid. Portefeuilles: Passend/inclusief onderwijs en Werktoeleiding, stages en doorstroom

info@gespecialiseerdonderwijs.nl
Janet van der Heide

Bestuurslid. Portefeuille: Medewerkerstekorten, P en O, Wetenschap en onderzoek

info@gespecialiseerdonderwijs.nl
Yvonne Beishuizen

Bestuurslid. Portefeuilles: Onderwijs en zorg en Wetenschap en onderzoek

info@gespecialiseerdonderwijs.nl
Hilbert de Vries

Bestuurslid. Portefeuilles: Werktoeleiding, stages en doorstroom, Onderwijskwaliteit en inspectie en bedrijfsvoering-bekostiging

info@gespecialiseerdonderwijs.nl