steunpunten autisme.

Algemeen

Steunpunt Autisme Nederland
Gea van der Vegt
06-13784123
info@steunpuntautismenederland.nl
www.onderwijssteunpuntautisme.nl

Regionale steunpunten

Gelderland

Steunpunt Autisme Arnhem/Ambulante Dienst
Silke Polman
Postbus 6
6700 AA Zetten
06 22518226
s.polman@deonderwijsspecialisten.nl

Steunpunt Autisme Achterhoek
Anita Bieleman
06-51600661
a.bieleman@sotog.nl

Steunpunt Autisme Twente
Jeannette Hulsmeijers
06-24130149
j.hulmeijers@sotog.nl
www.steunpuntautismetwente.nl

Steunpunt Autisme Nederland (SAN)
Susanne Bruning
sbruning@volare-onderwijs.nl
Marie-Louise Courtens
mcourtens@volare-onderwijs.nl

Steunpunt Autisme Apeldoorn
p/a  ‘De Zonnehoek’
Citroenvlinder 77
7323 RC Apeldoorn
055 5340741
info@cso-dezonnehoek.nl
www.autismesteunpuntapeldoorn.nl

Limburg

Steunpunt autisme cluster 2 Mgr. Hanssen voor zuid- en midden limburg
Leon Hazen
Zandbergsweg 115
6432 CC Hoensbroek
045 5631263
leon.hazen@mgrhanssen.nl

Brabant

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant
Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven
088-2140102
www.autismesteunpunt.nl
Saskia Sliepenbeek
saskia@autismesteunpunt.nl
Monique Schoenmakers
monique@autismesteunpunt.nl
Dana van den Dungen
dana@autismesteunpunt.nl

KEC Het Driespan
076-5025995 
www.hetdriespan.nl

Overijssel

Expertise Autisme Zwolle e.o.
Onderwijscentrum de Twijn
Postbus 30190
8003 CD Zwolle
Bezoekadres:
Dr. Hengeveldweg 2
8025 AK Zwolle
www.detwijn.nl

Steunpunt Autisme Twente e.o
Jeannette Hulsmeijers-Kerkhof
Europastraat 50-A1
7622 KG Borne
06-24 130 149
info@steunpuntautismetwente.nl
www.steunpuntautismetwente.nl

Utrecht

Steunpunt RECMzW
B.Kersbergen
Rotsoord 36
3523 CL Utrecht
030 2525004
b.kersbergen@kentalis.nl
www.kentalisonderwijs.nl/Het-Rotsoord

SWV PO Utrecht (Reactys)
Marlies Uijterschout
marliesuijterschout@swvutrechtpo.nl

Auris Houten
Marieke de Vries-Hofman
Pelmolen 26
3994 XZ Houten
030 6340625
m.d.vries-hofman@auris.nl
www.auris.nl

Zuid-Holland

Steunpunt Autisme NZH, regio Den Haag/Zoetermeer VO
Caroline Zoon
Buitenhofdreef 10
2526 XR Delft
06 12208161
Steunpuntdenhaag@vazze.nl
www.steunpunt-autisme.nl

Het Steunpunt NZH, regio Delft/Westland e.o.
Cissy Canninga
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
06 42405075
cissycanninga@steunpunt-autisme.nl
www.steunpunt-autisme.nl

Steunpunt NZH, regio duin- en bollenstreek
Stakman Bossestraat 81 
2203 GH Noordwijk
071 3621661
www.steunpunt-autisme.nl

Regionaal Steunpunt ZHZ
Nel Hofman
Coördinator Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid
06 10902992
nel.hofman@autismenetwerkzhz.nl 
www.autismenetwerkzhz.nl

Steunpunt NZH, regio Leiden e.o., Zoetermeer PO
Endegeesterstraatweg26
2342 AK Oegstgeest
06-14420385
www.steunpunt-autisme.nlEn de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!