Leerstoel Gespecialiseerd Onderwijs

Leerstoel Gespecialiseerd Onderwijs

Peer van der Helm is benoemd tot bijzonder hoogleraar en zorg voor leerlingen met cognitieve beperkingen en gedragsproblemen in het speciaal onderwijs, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De leerstoel is gezamenlijk ingesteld door zes organisaties in het gespecialiseerd onderwijs, waaronder de Sectorraad GO. Van der Helm combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn functies als lector Residentiële Jeugdzorg bij de Hogeschool Leiden.

“We moeten aantonen dat het gespecialiseerd onderwijs een volwaardige plek in de samenleving verdient en vooral niet stiekem uitsterft. Dat zou heel slecht zijn voor de kinderen en jongeren die hier gebruik van maken. We gaan ze niet meer wegstoppen in instellingen, we willen dat ze participeren en een fijn leven hebben.

Hiervoor is het belangrijk dat er evidentie wordt aangedragen. Om waarde toe te kennen aan de uitkomsten van onderzoek, is een wetenschappelijke benadering en een representatieve benchmark van belang. We moeten bewijzen dat de theorieën kloppen die we hebben over deze kinderen en jongeren en wat zij nodig hebben. Want op het moment dat je een school hebt die ze een plek geeft om te schuilen en waar ze zich ook nog kunnen ontwikkelen, doe je recht aan ze”.

documenten.


nieuws.