Portefeuille Medewerkerstekort, P&O, cao

Portefeuille Medewerkerstekort, P&O, cao

Er zijn te weinig medewerkers nu en in de toekomst voor het gespecialiseerd onderwijs. De redenen zijn bekend. De tekorten aan collega’s verschillen sterk per regio. De verwachting is dat het tekort langdurig blijft.

Er gebeurt al veel m.b.t. het verminderen van het medewerkerstekort. Ook willen we ondersteunen bij de ingewikkelde situatie ontstaan omdat er te weinig medewerkers (structureel) zijn.

We hebben voorbeelden ontvangen hoe scholen zijn omgegaan met het medewerkerstekort. Ook hoe om te gaan met anders organiseren, het deels minder of anders onderwijstijd bieden.

Zelf je voorbeeld insturen of interesse in een voorbeelden ontvangen?

info@gespecialiseerdonderwijs.nl

We sturen je voorbeelden/Good Practices toe indien gewenst!

Documenten


Nieuws