Meer inclusiever

Meer inclusiever

Om tot scholen te komen waarin een onderwijsaanbod voor iedere leerling gerealiseerd wordt, is intensieve samenwerking tussen het speciaal en regulier onderwijs een noodzaak. Het realiseren van een integraal onderwijsaanbod, waarin kennis, deskundigheid en expertise gezamenlijk ingezet wordt om aan de ondersteuningsbehoefte van iedere leerling tegemoet te kunnen komen, leidt tot inclusievere scholen, waar iedere leerling welkom is.

We geven hier invulling aan door verschillende initiatieven, samenwerking met anderen, te stimuleren in de praktijk.

documenten.


nieuws.


agenda.