Met Andere Ogen

Met Andere Ogen

Geef ieder kind een kans om te ontwikkelen.

Om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten is het noodzakelijk dat alle partijen (ouders, onderwijs, zorg en jeugd) samen optrekken in één ‘ecosysteem’ rond het kind. De ontwikkelkansen van het kind zijn het vertrekpunt van waaruit iedereen vanuit eigen ervaring en expertise samen werkt. Dat vraagt dat we soms met andere ogen moeten kijken, belemmeringen moeten wegnemen en elkaar helpen om inclusiviteit mogelijk te maken. Met andere ogen stimuleert en faciliteert dat iedereen vanuit eigen kracht en specifieke rol kan bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. Neem een kijkje!

nieuws.