Werktoeleiding, stages en doorstroom

Met een groep leden hebben we bijeenkomsten waarbij we met deze onderwerpen aan de slag zijn en gaan.

Heb je interesse om mee te doen laat het ons weten: info@gespecialiseerdonderwijs.nl

Dit in samenhang met het initiatief om het pro en vso beter en duurzamer aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt en de arbeidstoeleiding te optimaliseren, worden er in ieder arbeidsmarktregio coördinatoren aangesteld om het pro en vso te vertegenwoordigen.

Zie ook de website www.vsopro.nl

Op de website vind je alle relevante informatie over de samenwerking tussen het vso en pro op het niveau van de arbeidsmarktregio en kun je meer informatie vinden over de regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Hier is ook onze expertgroep arbeidstoeleiding vormgegeven.

Documenten


Nieuws