Steunpunt Passend Onderwijs

Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt in opdracht van OCW, scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair- en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Hierbij werkt het Steunpunt Passend Onderwijs nauw samen met verschillende organisaties en partijen die actief zijn op het gebied van passend onderwijs. Ook met ons.

Handig als je meer informatie wil over Maatwerk, Samenwerking regulier-(v)so, Samenwerkingsverbanden, Governance, Bedrijfsvoering en verantwoording, Inpassing lwoo en pro, In en om de school, Thuiszitters en AVG & Privacy

documenten.


nieuws.