Startdag De week van het gespecialiseerd onderwijs

datum:
31-10-2022
locatie:
online

10:00 tot 12:00 uur

Op maandag 31 oktober vindt de start plaats van De week van het gespecialiseerd onderwijs. Het belooft een geweldige week te worden met als thema ‘Trots op het GO, samen op weg naar inclusiever onderwijs’. Aanjagers van deze week zijn Siméa, Vivis en Sectorraad GO. We beginnen deze week met een interactief webinar van 10.00 – 11.45 uur, live vanuit de studio De Stadstuin. Tijdens het webinar zijn er gebaren-en schrijftolken aanwezig.

10.00 – 10.20 uurWelkom en opening met de voorzitters
10.20 – 10.50 uurVraag het Eline | De weg naar inclusiever onderwijs én een inclusieve werkvloer: Wat weten we van de participatie van Nederlanders met een zintuigelijke beperking op de arbeidsmarkt?
Na een korte inleiding kunnen deelnemers vragen stellen over arbeidsparticipatie en de transitie van school naar werk aan senior onderzoeker Eline Heppe van Koninklijke Kentalis en Vrije Universiteit Amsterdam
10.50 – 11.10 uurParels uit de Praktijk
11.10 – 11.40 uurVraag het Peer | De krokodil
Na een korte inleiding kunnen deelnemers vragen stellen over oorzaken van ‘gedrag’, en wat je als professional (en soms ook ouder) het beste daarmee om kan gaan aan bijzonder hoogleraar Peer van der Helm
11.40 – 11.45 uurAfsluiting

Verdiepingsworkshops in de middag

In de middag verzorgen Eline Heppe en Peer van der Helm ieder een inhoudelijke digitale workshop, waarop dieper wordt ingegaan op hun onderwerp uit de ochtend.


Online workshop Peer van der Helm | 15.00 – 16.00 uur
De krokodil
Door: Bijzonder hoogleraar Peer van der Helm

In de workshop gaan we dieper in op de oorzaken van ‘gedrag’ en de krokodil wat volgens de nieuwste onderzoeken werkt en wat niet werkt en wat schade veroorzaakt. Concrete tips uit de praktijk met voorbeelden maken dit duidelijk.

Aanmelden workshop
Het deelnemen aan deze workshop is gratis. Aanmelden kan via dit formulier.

Online workshop Eline Heppe | 16.15 – 17.15 uur
Een sprong in het diepe of een zachte landing? Hoe verloopt de transitie van het (speciaal) onderwijs naar werk voor leerlingen met een zintuigelijke beperking?
Door: Senior onderzoeker Eline Heppe van Koninklijke Kentalis en Vrije Universiteit Amsterdam

De relatie tussen werk en gezondheid is uitgebreid onderzocht. Echter niet alle jongeren vinden na het afronden van hun opleiding werk of kunnen na het vinden van een baan deze behouden. Hebben jongeren die (extra) ondersteuning hebben ontvangen in het onderwijs ook hulp nodig in de transitie van school naar werk? En met het behoud van hun baan? In deze sessie geef ik enkele inzichten in wat we tot nu toe weten over de transitie van school naar werk voor Nederlanders met een visuele beperking. Graag ga ik met jullie in gesprek over wat volgens jullie de antwoorden zijn op deze vragen.

Aanmelden workshop
Het deelnemen aan deze workshop is gratis. Aanmelden kan via dit formulier.

andere activiteiten.