Webinar corona

thema: Corona

datum:
30-11-2021

Tijd: 10.00-11.00 uur

Tijdens dit webinar praten we je graag bij over de laatste stand van zaken en de coronamaatregelen die gelden voor scholen in het primair en gespecialiseerd onderwijs. Er is ook ruimte voor het delen van zorgen en het stellen van vragen. Mogelijk hebben we op niet alle vragen meteen een antwoord, maar hier komen we dan later bij jullie op terug.

Dit Webinar wordt gezamenlijk georganiseerd door de PO-Raad, Sectorraad GO en het ministerie van OCW.

andere activiteiten.