Onderwijs in Jeugd Zorg Plus voorzieningen

12-07-2023

Op basis van een breed gedragen besluit in de Tweede Kamer wordt hard gewerkt aan het kleinschaliger en opener maken van de Jeugdzorg plus voorzieningen.

Bij dit besluit is weliswaar snel geconstateerd dat dit ook veel consequenties heeft voor het onderwijs dat voor deze jongeren in deze voorzieningen wordt verzorgd, maar zijn veel te lang geen concrete afspraken gemaakt.

Deze week is, eindelijk, een subsidieregeling naar buiten gebracht om de bekostiging van dit onderwijs met de opdracht van kleinschaligheid te regelen.

Helaas moeten we constateren dat deze regeling en de daarmee gepaard gaande afspraken grote risico’s met zich meebrengen voor de betrokken scholen.

De betrokken schoolbesturen zijn hiermee dan ook zeer ongelukkig en beraden zich op vervolgstappen.

Als sectorraad GO werken we nauw met deze besturen samen en proberen we de ergste schade hiervan te beperken.