CBS publiceert achterstandsscores

08-07-2022

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de achterstandsscores per reguliere basisschoolvestiging gepubliceerd.

Deze scores zijn berekend met de herijkte onderwijsachterstandenindicator met als teldatum 1 februari 2022.

Het ministerie van OCW gebruikt deze scores als basis voor het toekennen van de extra bekostiging onderwijsachterstandenbeleid.

Het bedrag per scorepunt wordt gepubliceerd in de Eerste regeling bekostiging WPO en WEC 2023 (najaar 2022). 

Helaas is er voor het GO nog geen vergelijkbare werkwijze waardoor de zeer verouderde CUMI nog toegepast wordt.

Na de zomervakantie gaat OCW ook na eerdere toezeggingen er nu echt werk van maken om te zorgen dat deze CUMI regeling niet meer nodig zal blijken en toegepast zal worden.

Meer info? 

Bezoek de website van het CBS.