ECK iD – aanmelding Nummervoorziening

03-10-2019

In de nieuwsbrief van september hebben wij een bericht geplaats over het ECK iD, het Educatieve ContentKeten iD. Het ECK iD kan in schooladministraties en in ketenprocessen voor toegang tot digitaal lesmateriaal voor alle leerlingen in het primair onderwijs gebruikt worden. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de uitrol van dit digitale pseudoniem voor leerlingen.

Het ECK iD is een unieke, bestendige digitale identiteit voor het gebruik van digitaal lesmateriaal. In de educatieve contentketen werken de systemen van scholen en aanbieders van lesmateriaal met elkaar samen. Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal lesmateriaal met elkaar op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens

De PO-Raad en LECSO zijn groot voorstander van het gebruik van het ECK-iD. Het draagt namelijk bij aan een betere bescherming van de privacy van leerlingen. Daarom hopen wij dat voor aanvang van het schooljaar 2020-2021 de voltallige sector PO het ECK-iD in gebruik heeft genomen. In het voortgezet onderwijs gebruikt nu meer dan 80% van de scholen het ECK-iD. In het primair onderwijs loopt het gebruik achter.

Onlangs is een brief verstuurd naar alle schoolbesturen die zich nog niet hadden aangemeld bij de Nummervoorziening (Kennisnet). De PO-Raad hoort graag wat daarvan de reden kan zijn, bijvoorbeeld dat men extra ondersteuning nodig heeft. Hierover kan men contact opnemen met Jeffrey Hietbrink.