Géén her-indicaties TLV dit jaar!

23-04-2021

Naar aanleiding van de reacties van de scholen op onze uitvraag over de TLV herindicaties van een aantal weken geleden, hebben wij als Sectorraad GO samen met de PO-Raad een verzoek bij OCW en de minister ingediend om dit jaar vanwege de corona-drukte de herindicaties TLV zeer sterk te vereenvoudigen, dan wel te laten vervallen.

Onze brief leverde in eerste instantie niet het door ons gewenste resultaat op, waarna wij de politieke aandacht voor dit onderwerp gevraagd hebben. Dankzij een motie van kamerlid Lisa Westerveld (Groen Links), mede ondertekend door Paul van Meenen (D66) en Peter Kwint (SP), is ons verzoek in een stroomversnelling geraakt.

Dit heeft er toe geleid dat we als Sectorraad GO en PO-Raad met de koepels van de PO- en VO samenwerkingsverbanden én OCW tot een oplossing zijn gekomen: de TLV’s die dit jaar herbeoordeeld moeten worden, kunnen simpel verlengd worden tot 31 juli 2022. In bijgaande brief en uitwerkingsbijlage vinden jullie meer informatie.