GO op bezoek Eerste Nederlandse Buitenschool

13-02-2023

Wij willen een fijne plek creëren waar iedereen zich veilig en geborgen voelt.

Dat is wat je voelt, merkt en hoort als je daar het schoolplein oploopt en de mensen daar spreekt.

Dit is een zeer bijzondere openbare SO cluster 4 school voor leerlingen met een ernstige internaliserende psychiatrische problematiek.

Het grootste deel van de leerlingen van de ENB heeft een diagnose in het Autistisch Spectrum, op dit moment gaat dit over meer dan 90% van de leerling populatie.

Wat doet de Eerste Nederlandse Buitenschool

Voorliggend is dat de Buitenschool echt een onderwijssetting is, in de klassen ligt dus ook de focus op het leren lezen, rekenen, wereldoriëntatie en burgerschap. Hierbij wordt rekening gehouden met een andere ontwikkeling van de executieve functies, passend bij de doelgroep. Naast de schoolse vaardigheden beheersen de leerlingen lang nog niet altijd de voorwaarden om te kunnen leren in een groepssetting en/of sociaal te kunnen functioneren in een groep. Hier wordt dus in iedere groep veel extra aandacht aan besteed.

Dit gebeurt in een zo veilig mogelijke omgeving, met aandacht voor de behoeftes van de leerlingen. Vanuit deze veilige plek wordt gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid en de veerkracht van de leerlingen, die nodig is om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door de inzet van leraar ondersteuners, Rots en Water training en individuele trajecten rondom prikkelverwerking en/of vak therapie.

Ambities 

De school heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd als ‘Autisme vriendelijke school’, met de inzet van schoolbrede trainingen en afspraken is het pedagogisch klimaat hier nog verder op afgestemd. Dit gecombineerd met de kennis en vaardigheden vanuit het Traumasensitief Onderwijs zorgt voor een omgeving die aansluit op onze populatie die vanuit hun individuele problematiek veerkracht missen.

Dit gecombineerd met het versterken van de didactische vaardigheden en programma, zorgt dat de school de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op de volgende stap in hun leven, namelijk die naar het Voortgezet Onderwijs.