GO op bezoek Vijfkamp en Jan Nieuwenhuizen SBO

05-10-2022

Twee scholen Speciaal Basis Onderwijs (SBO) voor kinderen met lichte leer en/of lichte gedragsproblemen.

We merken dat deze scholen een ontwikkeling hebben doorgemaakt waarbij ze trots zijn op waar ze staan, met vertrouwen de toekomst zien (wellicht in een integraal kind centrum) en waarbij ze vanuit visie hun focus hebben en houden.

Natuurlijk komt dan ook aan bod:

  • Onderwijs op maat met de middelen die ter beschikking staan. 
  • Een uitdagende leeromgeving waarin kinderen succeservaringen opdoen en het zelfvertrouwen groeit. 
  • Onderwijs gericht op het ontwikkelen van talenten, want ieder kind heeft talent! Leerkrachten blijven hun talent ontwikkelen door gebruik te maken van het professionaliseringsaanbod van diverse samenwerkende organisaties. 
  • Werkhouding, het aanpakgedrag en de sociale vaardigheden die kinderen helpt om succesvol uit te stromen naar een passende vervolgplek. 
  • Een goed netwerk van hulpverlenende en behandelende organisaties met wie zij intensief samenwerken.  
  • Een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig voelen.
We stellen ook de vraag wat ze als schoonheid van het GO zien.

De schoonheid van het speciaal onderwijs ligt voor hen altijd in de vanzelfsprekendheid van het streven naar – en vinden van de drive, kansen van het kind en diens context.

Door voortdurend intensief en oprecht in contact te blijven met het kind (en allen die bij het kind betrokken zijn dan wel een baanbrekende rol daarin zouden kunnen spelen) en binnen die vaak enorme complexiteit steeds terug te werken (redeneren en uitvoeren) naar de essentie van wat het kind zelf wil (aangeeft) en waar hij/zij in staat toe is.

Door inzet van een hoge mate van sensitiviteit, heldere kaders, ruimte bieden en didactische ondersteuning bieden aan het kind bij het nemen van (toenemende) eigen verantwoordelijkheden voor zijn of haar ontwikkeling.

Door vanuit verbondenheid hier voortdurend aandacht aan te besteden en door het vooral simpel (en dichtbij het kind zelf) te houden.

We hebben een inspirerend en mooi bezoek gehad.