Leerlingen extra tijd als dat echt nodig is

08-07-2022

De Tweede Kamer wil van de regering een voorstel voor coulance zodat scholen niet gestraft worden wanneer zij kinderen extra tijd gunnen om het onderwijs te doorlopen met het oog op de achterstanden opgelopen tijdens de coronacrisis.

Tijdens de stemmingen op 7 juli heeft de Tweede Kamer voor een motie hierover gestemd. De Kamer wil op korte termijn een brief van het kabinet over hoe de motie wordt uitgevoerd.

De motie is een reactie op het voornemen van de onderwijsinspectie om in schooljaar 2022/2023 het beoordelen volgens het onderwijsresultatenmodel te hervatten.

Samen met de VO-raad zijn we blij met de aangenomen motie omdat kinderen die te maken hebben met achterstanden erbij gebaat zijn om – indien nodig – extra tijd te krijgen om hun opleiding met succes af te ronden.

Dit zal dan ook in sommige gevallen een extra verlenging van de TLV inhouden gaan we van uit. We zullen dit extra onder de aandacht brengen bij OCW en anderen.