Ouder- en jeugdinformatiepunt swv’s

12-04-2021

In de Kamerbrief ‘Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media genoemd dat elk samenwerkingsverband verplicht zal worden, met leerlingen en ouders, een onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt in te richten.

Daarnaast is een motie aangenomen waarin wordt verzocht om ervaringsdeskundige ouders en landelijke en regionale ouderorganisaties bij de organisatie en invulling te betrekken en hiervoor te faciliteren en deze steunpunten op het niveau van een samenwerkingsverband te laten aansluiten op bestaande (regionale) initiatieven.

Voor meer informatie: <klik hier>