Toezicht op monitoring sociale veiligheid

15-03-2022

Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen zich veilig voelen op school.

In het toezicht van de inspectie let deze ook op deze monitoring. Scholen kiezen zelf met welke instrumenten zij monitoren, mits deze aan de wettelijke eisen voldoen.

De monitoringsgegevens van uw school kunnen steeds tot eind van het schooljaar, via een aanbieder, aan de inspectie worden toegestuurd.

Monitoring veiligheidsbeleving leerlingen in het (v)so, sbo en pro

Bij leerlingen waarbij (speciale) methodeonafhankelijke toetsen worden afgenomen, zou het mogelijk moeten zijn een (aangepaste) vragenlijst over veiligheid en welbevinden af te nemen.

In de Notitie ‘monitoring veiligheidsbeleving leerlingen in het (v)so, sbo en pro’ vindt u mogelijke instrumenten en suggesties/uitgangspunten voor monitoring bij leerlingen met een ernstig meervoudige beperking.

Wanneer dit bij leerlingen niet mogelijk is, bijvoorbeeld door de cognitieve mogelijkheden, de (ontwikkelings)leeftijd of een (meervoudige) beperking is het van belang dat de school de veiligheidsbeleving van deze leerlingen op een andere manier in beeld brengt.

Het aanleveren kan ook via Vensters

Via het ManagementVenster kunnen daar scholen hun monitoringsgegevens naar de inspectie sturen. In dit document staat alles wat u moet weten over deze functionaliteit: