Themabijeenkomst | Onderwijsverbetering door evidence informed werken

datum:
10-03-2022
locatie:
online

9:30 tot 12:00 uur

n deze online bijeenkomst staat de vraag centraal wat de ontwikkelingen rond evidence informed werken opleveren voor jouw samenwerkingsverband én de deelnemende scholen. Tijdens de themabijeenkomst krijg je informatie over de werkwijze, de laatste stand van zaken van het praktijkgerichte onderzoek van het NRO en een toelichting vanuit een praktijkvoorbeeld. Kortom: na deze bijeenkomst heb je veel informatie om zelf aan de slag te gaan! 

Opzet bijeenkomst

De bijeenkomst begint met een presentatie van Dr. Anje Ros. Zij gaat in op de principes van evidence informed werken en hoe je als samenwerkingsverband met onderzoekmatig en cyclisch werken aan de slag kunt met onderwijsverbetering. Het gaat om het versterken van je samenwerkingsverband als lerende (netwerk) organisatie, waarin geleerd wordt van elkaar, van kennis uit onderzoek en van expertise van buiten.

Vervolgens vertellen Mesut Çifçi MSc en Yorick Zegarra van het NRO over de langlopende praktijkgerichte onderzoeken uit de programmalijn ‘Gedrag en Passend Onderwijs’ (lopend) en ‘Onderwijsondersteuning’ (startend). Mesut zal onder andere ingaan op de opzet van de programma’s, wat de mogelijkheden zijn om deel te nemen aan praktijkgericht onderzoek, wat dit oplevert en waar je de informatie uit afgeronde en lopende onderzoeken kunt vinden. Vervolgens komt een ervaringsdeskundige uit de praktijk aan het woord.

We sluiten de ochtend af met een workshop van het NRO, waar we aan de slag gaan met het vinden van wetenschappelijke literatuur. De eerste tip delen we hier meteen al met je: bekijk nro.nl/toegangtotliteratuur. Vervolgens gaan we actief aan de slag door in groepjes relevante websites door te lichten en bevindingen met elkaar te delen.

Let op: voor de workshop zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Programma 

09.30 – 09.35 uur   Welkom en introductie door het Steunpunt Passend Onderwijs
09.35 – 10.00 uur   Evidence informed werken: kansen voor swv’s en scholen door dr. Anje Ros
10.00 – 10.25 uur   Toelichting praktijkgericht onderzoek van het NRO
10.25 – 10.40 uur   Een ervaringsdeskundige uit de praktijk aan het woord
10.40 – 10.50 uur   Afronding plenair deel en pauze voor de workshopronde
10.50 – 11.50 uur    Online workshop NRO – aan de slag met wetenschapsliteratuur (beperkt aantal plekken beschikbaar)

andere activiteiten.