25 maatregelen OCW ter verbetering passend onderwijs

04-11-2020

Zoals gepland in aanloop naar het overleg op 16 november a.s., de dag waarop het onderwerp Evaluatie passend onderwijs ter bespreking in de Tweede Kamer geagendeerd staat, is vandaag de Beleidsnota van OCW, voorzien van een begeleidende brief van de minister, uitgekomen. Uiteraard een fors document. Allereerst de Beleidsnota, die tot stand is gekomen op basis van diverse evaluatieonderzoeken, adviezen én raadpleging van het veld. Daarin wordt nog eens teruggekeken op het waarom, maar vooral een doorkijkje gegeven naar de toekomst: wat hebben wij de afgelopen periode geleerd van passend onderwijs en wat betekenen die ervaringen voor het beleid in de komende jaren.

Ook LECSO-SBO heeft steeds aan tafel gezeten. We hebben de sfeer waarin dit plaatsvond en waarbij vele stakeholders aanwezig waren, als open, prettig en constructief ervaren. Uiteraard zien we niet alles van wat wij graag zouden willen terug in de nota, maar vele dingen ook wel. Op basis van de conceptversie van de nota hebben we onze 7 aandachtspunten geformuleerd en wanneer je die naast de definitieve nota legt, zien we daarvan een aantal zaken terug. Wat ons betreft had de nota nog wat duidelijker mogen zijn over de samenwerkingsverbanden, maar hetgeen vermeld staat geeft ons ook t.a.v. dat punt voldoende vertrouwen dat Passend Onderwijs weer daar terecht komt waar het hoort: bij de schoolbesturen en scholen.

25 voorstellen

In zijn begeleidende brief heeft minister Slob de nota samengevat in 25 voorstellen. Voorstellen die gaan over de medewerkers die het moeten doen, de scholen, de ouders, samenwerkingsverbanden en over leerlingen. De moeite waard om tot je te nemen. In één van de bijlagen vind je 25 punten kort, overzichtelijk, bij elkaar. We voegen de Beleidsnota en de brief van de minister ook bij. En nu maar kijken hoe op 16 november de politiek daar op reageert!

Lees hier het hele bericht

Documenten