Armoede en geldzorgen?!

12-09-2022

Door de inflatie en met name de stijgende gasprijzen – komt ook de school in: het zorgt ervoor dat een (steeds) grotere groep leerlingen minder goed in hun vel zit en lastiger de benodigde schoolspullen kan kopen.

Handreiking ‘Omgaan met armoede’

Scholen kunnen de armoedeproblematiek niet oplossen, maar wel rekening houden met de armoede en geldzorgen waar sommige van hun leerlingen mee te maken hebben en acties ondernemen om de situatie voor hen beter te helpen maken.

In de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’ (2020) worden dertien werkwijzen hiertoe beschreven, gebaseerd op goede praktijken van, en expertmeetings en pilots op scholen.

Mogelijke acties die worden genoemd zijn het creëren van een veilige sfeer waarin zonder schaamte over armoede gepraat kan worden en het vergroten van de veerkracht van jongeren.

Ook kunnen scholen extra goed letten op de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolkosten: zijn deze nodig, kunnen ze lager, heb je in beeld welke ouders en leerlingen moeite hebben met het voldoen aan deze kosten?

Het bieden van materiële steun (bijvoorbeeld gratis fruit of schoolfietsen) kan helpen, evenals ouders wijzen op en/of ondersteunen bij het regelen van beschikbare hulp. Daarnaast kan een school investeren in financiële educatie voor leerlingen.

DOWNLOAD ‘OMGAAN MET ARMOEDE OP SCHOLEN’ 

Deze handreiking werd in opdracht van de ministeries OCW en SZW geschreven.