Huisvesting inclusief onderwijs?

03-10-2022

Binnen passend onderwijs krijgen alle leerlingen onderwijs dat past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden.

Sommigen gaan verder en spreken van ‘inclusief onderwijs’.

Hoe kan het gebouw eraan bijdragen dat alle kinderen samen thuisnabij naar school kunnen, ongeacht hun achtergrond, cognitieniveau of eventuele beperkingen?

Lees hier verder ….