Onderzoek bijzondere bekostiging

06-10-2021

Net zoals vorig jaar voert de inspectie ook dit jaar bij een deel van de besturen in gespecialiseerd onderwijs onderzoek uit naar de rechtmatige verkrijging van bijzondere bekostiging.

Dit doet de Inspectie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tijdens het onderzoek wordt bekeken of de bekostiging voor onder andere asielzoekerskinderen, CUMI-leerlingen en leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Ook wordt gekeken naar de registratie van het ongeoorloofd verzuim tussen de eerste schooldag augustus/september 2020 en de teldatum 1 oktober 2020.

De besturen en scholen die in de steekproef zitten worden op de hoogte gebracht. De rapporten die voortvloeien uit het onderzoek worden niet gepubliceerd niet, omdat ze mogelijk te herleiden zijn naar individuele leerlingen.

Lees meer op de website van OCW