OPP ‘meer smart en vanuit de bedoeling’

28-03-2023

We hebben een mooi aanbod voor besturen en scholen aan vanuit onze expertise, ervaring en goede kennis van zaken (ook m.b.t. landelijke ontwikkelingen):

Hoe er (nog meer) voor te zorgen dat het OPP smart is, kort en bondig en echt als een middel, document wat er toe doet in je organisatie! Wat ‘hoort’ en wat helpt nu echt. Hoe organiseer je (o.a.) goed het hoorrecht.

We hebben afgelopen periode ervaring opgedaan met het verzorgen van workshops en een trainingsaanbod wat ervaren werd als nuttig en ‘met impact’. Juist omdat ‘iemand van buiten, met veel ervaring’ even meekijkt en meedenkt.

We gaan dan aan de slag met het kritisch onderzoeken wat werkt en ook niet werkt m.n. met betrekking tot de verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief staan beschreven in de wet en zijn:

  • de verwachte uitstroombestemming van de leerling
  • de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling (met in elk geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren)
  • een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en – indien aan de orde – de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.

Er is door OCW een subsidie verstrekt dus we kunnen dit voorlopig kosteloos (voor GO besturen en scholen) aanbieden.

Laat weten als je interesse hebt: j.swuste@gespecialiseerdonderwijs.nl