Stroomschema’s TLV

Het ministerie van OCW heeft twee stroomschema’s gepubliceerd waarmee scholen kunnen zien bij welk samenwerkingsverband zij voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring kunnen aanvragen.

Het ene stroomschema heeft betrekking op het primair onderwijs (speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs) en het andere stroomschema heeft betrekking op het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs).