Toolkit Blik op LVB

06-10-2022

Werken aan een inclusieve samenleving

Deze toolkit biedt handvatten om prettig en met meer resultaat te werken met jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het zijn toegankelijke tools voor iedere (jeugd)professional in het sociaal domein, onderwijs, zorg, de financiële sector en de strafrechtketen.

Tools speciaal voor het herkennen van en werken met mensen met een LVB, is dat nodig? Men denkt van wel, omdat de kans groot is dat je als professional, misschien onbewust, werkt met iemand met een LVB.

Kijk wat jij kunt gebruiken in je werk om de samenleving inclusiever te maken!

https://www.kenniscentrumlvb.nl/toolkit-blik-op-lvb/