Tweede ronde experiment oza

11-05-2023

De inschrijfperiode voor de tweede selectieronde van het experiment onderwijszorgarrangementen is bekend. Aanmelden kan van 22 mei tot en met 31 juli 2023.

Het doel van het experiment is meer maatwerk mogelijk te maken voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg. Scholen en samenwerkingsverbanden die deelnemen aan het experiment mogen afwijken van de huidige onderwijswet- en regelgeving voor onderwijslocatie, onderwijstijd, onderwijsinhoud en bekostiging. In dit experiment is er nog plek voor 41 aanvragen.

Aanvraag indienen bij DUO

Geïnteresseerde schoolbesturen en/of samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen om aan het experiment mee te doen. Voor de start van de aanvraagperiode vind je op Onderwijs en zorg | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl een link naar de aanmeldpagina van DUO.

De aanvraag moet een projectplan en een samenwerkingsovereenkomst bevatten, met  de handtekening van alle betrokken partijen, waaronder in ieder geval het betrokken samenwerkingsverband, het bevoegd gezag, de zorgaanbieder en de gemeente of het zorgkantoor.

Je kan een aanvraag doen voor een nieuw op te zetten onderwijszorgarrangement, maar ook voor een al bestaand arrangement. Omdat onderwijszorgarrangementen vaak een regionale functie hebben is het ook mogelijk om met meerdere partijen een aanvraag te bundelen. In dat geval is van alle partijen een handtekening nodig.

Voor 1 september 2023 krijgen de aanvragers bericht of hun aanvraag is goedgekeurd.

Vragen?

Meer informatie en handige links zijn te vinden op Onderwijs en zorg | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl. Voor gerichte hulp kan je ook mailen naar onderwijszorgarrangementen@minocw.nl.

Het experiment zorgarrangementen is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van OCW en VWS.