Tweede selectieronde experiment onderwijszorgarrangementen

23-03-2023

Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorg-arrangementen van start gegaan.

Het doel van het experiment is meer maatwerk mogelijk maken voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg.

Scholen en samenwerkingsverbanden die deelnemen aan het experiment mogen afwijken van de huidige onder-wijswet- en regelgeving voor onderwijslocatie, onderwijstijd, onderwijsinhoud en bekostiging.

Omdat er nog ruimte is voor 41 nieuwe aanvragen wordt er nu een tweede selectieronde opengesteld.

Meer lezen