Schooldiploma vso definitief

05-02-2021

Het wetsvoorstel schooldiploma vso/pro is aangenomen. Het schooldiploma vso is met ingang van schooljaar 2021-2022 een verplichting voor de scholen.

Dit houdt in dat iedere vso school verplicht is een schooldiploma of een verklaring af te geven aan een schoolverlater met ingang van schooljaar 2021-2022. Het voorgeschreven format schooldiploma vso hanteert met ingang van bovengenoemd schooljaar een aantal zaken:

  • verplicht is een schooldiploma of een verklaring af te geven aan een schoolverlater met ingang van schooljaar 2021-2022;
  • de verplichting heeft een portfolio te organiseren voor elke leerling;
  • er zorg voor draagt dat alle ins and outs rond het schooldiploma vso zijn vastgelegd in een reglement;
  • een verklaring dient af te geven aan een schoolverlater wanneer er redenen zijn om niet over te gaan tot uitreiking van een schooldiploma vso.

Niet los van elkaar

Het schooldiploma, de portfolio-map en het reglement zijn niet los van elkaar te zien. Het uitreiken van een schooldiploma of verklaring is verplicht en de inspectie zal als toezichthouder handhavend optreden als scholen zich niet houden aan de wettelijke verplichting. Het schooldiploma zal op termijn in het diplomaregister worden opgenomen. DUO heeft mede door corona langer de tijd nodig om e.e.a. te regelen.

Expertgroep

Er is al langere tijd een expertgroep (werkgroep) met dit onderwerp aan de slag. We willen graag zoveel als wenselijk en mogelijk voorkomen dat ‘het wiel op meerdere plekken uitgevonden wordt’. Daarom een landelijke werkgroep. We informeren jullie binnenkort over de voortgang. Vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar: de onderwijsadviseur. Zij hebben dit, ook namens ons, op hen genomen.